JACTTO-GEO ஆசிரியர்கள்- அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் தற்காலிக வாபஸ்

  • பேச்சுவார்த்தைக்காக தலைமைச் செயலர் 21ஆம் தேதி ஆஜராக ஆணை
  • 2 மணிக்குள் ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்ப நீதிபதிகள் உத்தரவு.
  • ஆசிரியர்கள்- அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் தற்காலிக வாபஸ்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top