கல்வி சான்றிதழ் தொலைந்துபோனால் இனி காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்க தேவையில்லை.

கல்வி சான்றிதழ் தொலைந்துபோனால் இனி காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்க தேவையில்லை. “ஆதார், வாக்காளர் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமத்தின் நகல்களை அளித்து 2 அல்லது 3 நாட்களில் சான்றிதழ் பெறலாம்”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top