கனமழை – 6 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை (03.11.2017 )

* காஞ்சிபுரம் – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* சென்னை – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* திருவள்ளூர் – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* திருவாரூர் – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* புதுக்கோட்டை – பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

* நாகை – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

* காரைக்கால் – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top