கனமழை விடுமுறை அறிவிப்பு ( 29.11.2017)

திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் கனமழை காரணமாக இன்று விடுமுறை ஆட்சியர் அறிவிப்பு.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top