கனமழை – பள்ளி விடுமுறை அறிவிப்பு (04.11.2017)

* சென்னை – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

* திருவள்ளூர்- பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

* திருவாரூர் – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

* காஞ்சிபுரம் – பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top