கனமழை – பள்ளி விடுமுறை அறிவிப்பு ( 07.11.2017 )

கனமழை காரணமாக நாகை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று ( 07.11.2017 ) விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு.

சென்னை மாவட்டம்

கனமழை - பள்ளி விடுமுறை அறிவிப்பு ( 07.11.2017 )
கனமழை – பள்ளி விடுமுறை அறிவிப்பு ( 07.11.2017 )

திருவள்ளூர் மாவட்டம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top