கனமழை காரணமாக இன்று (13.11.2017) விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்

கனமழை காரணமாக இன்று (13.11.2017) விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்

சென்னை மாவட்டம் – பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
திருவள்ளூர் மாவட்டம் – பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top