ஏழாவது ஊதியக்குழு அறிக்கையை அரசு ஏற்றது

புதுடெல்லி மத்திய அமைச்சரவை இதற்கான ஒப்புதலை வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஏழாவது ஊதியக்குழுவின் அறிக்கையை 34 திருத்தங்களுடன் ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

திருத்தங்கள் பெரும்பாலும் படிகள் தொடர்பானவையாகும். அறிக்கையின் ஏற்பு சுமார் 48 இலட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நன்மையளிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.உயர்த்தப்பட்டுள்ள படிகள் ஜூலை 1 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும். இதன் மூலம் அரசுக்கு கூடுதலாக ரூ30,748 கோடிகள் செலவாகும். படிகளின் தொடர்பாக செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தங்களால் கூடுதலாக ரூ. 1,448 கோடி செலவாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top