இடைநிலை ஆசிரியர் ஊதிய வழக்கு 4 வாரத்தில் பதில் தர அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

இடைநிலை ஆசிரியர் ஊதிய வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. 4 வாரத்தில் பதில் தர அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top